gwardyjski

Słownik języka polskiego PWN*

gwardia
1. «wyborowe oddziały wojska»
2. «oddziały ochotnicze zorganizowane na wzór wojska regularnego»
3. «w starożytności i w średniowieczu: straż przyboczna panujących»

• gwardyjski • gwardzista • gwardzistka

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego