gwinea

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Gwinea (państwo, region) -nei, -neę; przym.: gwinejski
gwinea (moneta) -nei, -neę; -nee, -nei
Gwinea Bis•sau Gwinei Bis•sau, Gwineę Bis•sau; przym.: gwinejski

Słownik języka polskiego PWN*

gwinea
1. «w Wielkiej Brytanii przed dziesiętną reformą walutową: jednostka rozrachunkowa»
2. «dawna złota moneta angielska»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego