hańbić się

Słownik języka polskiego PWN*

hańba
1. «niegodne postępowanie przynoszące ogólne potępienie i pogardę»
2. «ujma na honorze»

• hańbić się • hańbić
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego