habituacja

Wielki słownik ortograficzny PWN

habitua•cja -cji, -cję

Słownik języka polskiego PWN

habituacja «stopniowy zanik lub słabnięcie reakcji organizmu na wielokrotnie powtarzający się bodziec»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego