habituacja

Wielki słownik ortograficzny PWN

habitua•cja -cji, -cję

Słownik języka polskiego PWN

habituacja «stopniowy zanik lub słabnięcie reakcji organizmu na wielokrotnie powtarzający się bodziec»

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... rozwoju osobniczego. Stosowane zwykle metody, takie jak: wpajanie, tworzenie nawyków (habituacja), naśladowanie itp., mają na celu nie tylko wypełnienie luki informacyjnej...
  • ... długotrwałą ekspozycją komunikatów o podobnych cechach. Sytuacja taka wywołuje proces habituacji. Zmiana sposobu przekazywania informacji sugeruje jej nowość oraz istotność. Osłabia...
  • ... monotonia, są oceniane negatywnie. Wynika to z fizjologicznie wywołanego procesu habituacji, tj. ograniczania nadmiaru wrażeń do poziomu możliwości percepcyjnych. W naturze...

Encyklopedia PWN

habituacja
[łac.],
przywykanie,
proces fizjol. prowadzący do stopniowego zmniejszania się i zaniku reakcji na powtarzający się bodziec, zwłaszcza monotonny i nie stwarzający istotnych konsekwencji dla organizmu;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!