hacjender

Wielki słownik ortograficzny PWN*

ha•cjen•der -rze; -rzy (a. -rowie), -rów

Słownik języka polskiego PWN*

hacjender «właściciel lub dzierżawca hacjendy»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego