hagada

Wielki słownik ortograficzny PWN

hagada (zbiór przypowieści żydowskich) -dzie, -dę: Hagada paschalna

Słownik języka polskiego PWN

Hagada, hagada «w judaizmie: część tradycji wyjaśniania Tory, niezwiązana z przepisami religijnymi»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... to proroctwo - w której odzwierciedlała się mądrość i uroda starych hagad sprzed wielu tysięcy lat, i ich zachwyt i uniesienie, i...
 • ... ben Aba Mari i traktat
  kabaistyczny Abrahama Abulatiego oraz pergaminowa
  Hagada szel
  Pesach. Wart
  jest uwagi interesujący rękopis z XV wieku...
 • ... literatury mądrościowej. Natomiast jej forma narracyjna wiąże ją już z hagadą, czyli opowieścią budującą, a więc rodzajem charakterystycznym dla późniejszej literatury...

Encyklopedia PWN

hagada, haggada, agada
[hebr., ‘opowieść’, ‘przypowieść’, ‘bajka’],
w judaizmie ta część ustnej tradycji interpretacji Tory, która nie jest halachą i nie niesie ze sobą treści ściśle prawnych, natomiast jest w niej zawarte przesłanie moralne, często o chrakterze homiletycznym;
opowieść o wyjściu Żydów z Egiptu, czytana podczas święta Paschy.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego