halucynogenny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

halucynogen «środek wywołujący halucynacje»
• halucynogenny

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego