hebraizm

Wielki słownik ortograficzny PWN

hebraizm -zmu, -zmie

Słownik języka polskiego PWN

hebraizm «wyraz, zwrot lub konstrukcja składniowa przejęte z języka hebrajskiego lub na nim wzorowane»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... pośrednictwem ukraińskiego. Uchodzić zatem może zarówno za rutenizm, jak i hebraizm. Zrodziło się bowiem na pograniczu co najmniej trzech języków i...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego