herpetolog

Wielki słownik ortograficzny PWN*

her•peto•log -ogiem; -odzy a. -ogowie, -ogów

Słownik języka polskiego PWN*

herpetologia «nauka o płazach i gadach»
• herpetologiczny • herpetolog

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego