hetajrowie

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

hetajrowie «w starożytnej Macedonii: ciężkozbrojna jazda, w której służyli przedstawiciele arystokracji»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego