homo sapiens

Słownik języka polskiego PWN*

homo sapiens
1. «człowiek jako istota zdolna do myślenia refleksyjnego»
2. «gatunek ssaków z rodziny człowiekowatych, do którego zalicza się człowiek współczesny»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego