humorystka

Wielki słownik ortograficzny PWN

humoryst•ka -t•ce, -t•kę; -tek

Słownik języka polskiego PWN

humorysta
1. «pisarz, którego twórczość odznacza się humorem»
2. «człowiek skłonny do ujmowania spraw od strony komicznej»

• humorystka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego