hybryda

Wielki słownik ortograficzny PWN*

hybryda (jęz.; biol.; techn.) -ydzie, -ydę; -yd
hybryd (biol.) -da, B.= D., -dzie; -dy, -dów
hybryd (techn.) -da, B.= M., -dzie; -dy, -dów

Słownik języka polskiego PWN*

hybryda
1. «coś, co składa się z różnych elementów, często do siebie niepasujących»
2. «roślina lub zwierzę powstałe ze skrzyżowania dwóch odmian, ras lub gatunków»
3. «wyraz złożony z elementów należących do dwóch różnych języków, np. antypowieść»

• hybrydowy, hybrydalny, hybrydyczny

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego