skrzyżowanie

Słownik języka polskiego PWN*

skrzyżowanie
1. «miejsce przecięcia się ulic, dróg biegnących w różnych kierunkach»
2. «coś, co powstało w wyniku skrzyżowania czegoś z czymś»
skrzyżować
1. «ułożyć coś na krzyż»
2. «połączyć płciowo lub wegetatywnie dwa różne genetycznie organizmy zwierzęce lub roślinne w celu uzyskania potomstwa dziedziczącego nowe cechy»
3. «połączyć coś z czymś tak, aby powstało coś mającego cechy obu rzeczy, zjawisk itp.»
skrzyżować się «zostać skrzyżowanym»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego