hydrograficzny

Słownik języka polskiego PWN*

hydrografia zob. hydrologia
• hydrograficzny
statek hydrograficzny «statek służący do dokonywania pomiarów głębokości mórz»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego