iberystyka

Wielki słownik ortograficzny PWN

iberystyka -yce, -ykę

Słownik języka polskiego PWN

iberystyka
1. «nauka o języku i kulturze hiszpańskiej i portugalskiej»
2. «wydział lub kierunek na uniwersytecie obejmujący studia w tym zakresie»

• iberystyczny • iberysta • iberystka

Porady językowe

Grenada czy Granada?
27.11.2012
Andaluzyjskie miasto Grenada to po hiszpańsku Granada. Studenci iberystyki w moim mieście, a także wykładowcy, mówiąc po polsku, używają hiszpańskiej nazwy (studiuję już ponad 3 lata i nigdy nie słyszałam, by ktoś powiedział Grenada). Czy mówienie Granada jest dopuszczalne w języku polskim?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Pierre dobrał nas w znakomity zespół. Adam był asystentem na iberystyce, czytał Cortazara i Marqueza w oryginale, tylko nie za bardzo...
  • ... żyje nadal w poczuciu winy.
    Agnieszka, dziś studentka anglistyki i
    iberystyki, miała 15 lat, kiedy powiedziała rodzicom: jestem lesbijką. Wychowywała się...
  • ... filologię teraz zdajesz polski i język obcy. Tam na te iberystyki i wszystkie inne, ja nie wiem, sinologie i...
    - . A jak...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego