ikonoklasta

Wielki słownik ortograficzny PWN*

ikono•klasta -laście, -lastę; -laści, -lastów

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego