info

Słownik języka polskiego PWN*

info «informacja»
info- «pierwszy człon wyrazów złożonych mający znaczenie: informacyjny»
bio-info-techno «o dominującym kierunku rozwoju współczesnej cywlizacji»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego