informowanie

Słownik języka polskiego PWN*

informować «udzielać informacji, wskazówek, podawać do wiadomości»
informować się
1. «zasięgać informacji»
2. «udzielać sobie nawzajem informacji»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego