instalować

Słownik języka polskiego PWN*

instalacja
1. «zespół przewodów i urządzeń doprowadzających elektryczność, gaz, wodę itp. do jakichś obiektów lub pomieszczeń»
2. «montowanie gdzieś urządzeń technicznych»
3. «lokowanie, urządzanie siebie lub kogoś w jakimś miejscu»
4. «wgrywanie na dysk twardy komputera nowego programu»
5. «dzieło plastyczne zbudowane przez artystę w zastanej przestrzeni»
6. daw. «wprowadzenie kogoś na urząd»

• instalacyjny • instalator • instalatorski • instalatorstwo • instalować • instalować się

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego