umieszczać

Słownik języka polskiego PWN*

umieścićumieszczać
1. «położyć, postawić lub zawiesić coś w jakimś miejscu»
2. «skierować kogoś dokądś, wyznaczyć komuś miejsce pobytu, pracy itp.»
3. «ustalić, wyznaczyć lub określić czas i miejsce, w którym coś się dzieje lub odbywa»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego