inwersja

Słownik języka polskiego PWN*

inwersja
1. «odwrócenie jakiegoś ustalonego porządku»
2. «zmiana w budowie chromosomu polegająca na odwróceniu jego odcinka o 180°»
3. «hydrolityczny rozpad cząsteczki cukru»
4. «obróbka taśmy filmowej polegająca na chemicznym odwróceniu obrazu negatywowego na pozytywowy»
5. «odwrócenie ukształtowania powierzchni terenu w stosunku do jego budowy tektonicznej»
6. «odstępstwo od zwykłego szyku wyrazów w zdaniu»
7. «przekształcenie punktów płaszczyzny względem ustalonego okręgu»
8. «patologiczne wywrócenie wewnętrznej powierzchni jakiegoś narządu na zewnątrz»
9. «anormalne zjawisko polegające na tym, że wyższe warstwy powietrza są cieplejsze albo gęstsze od niższych»
10. «powtórzenie motywu lub tematu w utworze muzycznym ze zmianą każdego interwału wznoszącego się na odpowiadający mu interwał opadający i odwrotnie»

• inwersyjny

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego