juhaska

Wielki słownik ortograficzny PWN*

juhas•ka -s•ce, -s•kę; -sek
juhaski (przym.); -scy

Słownik języka polskiego PWN*

juhas «młodszy pasterz owiec w Tatrach i Beskidach»
• juhaski • juhaska • juhasować, juhasić

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego