kadmowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

nik•lowo-kadmowy: akumulator niklowo-kadmowy

Słownik języka polskiego PWN

kadm «pierwiastek chemiczny, srebrzystobiały metal»
• kadmowy
purpura kadmowa «pigment o barwie jaskrawoczerwonej»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego