kafkowski

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Kaf•kow•ski (czyj?); -scy
kaf•kow•ski (jaki?): kafkowska sytuacja

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego