kamerling

Wielki słownik ortograficzny PWN*

kamer•ling -n•giem; -n•gowie, -n•gów

Słownik języka polskiego PWN*

kamerling, camerlengo [wym. kamerlengo], camerlingo [wym. kamerlingo] «tytuł kardynała administrującego majątkiem Stolicy Apostolskiej, zwołującego konklawe i zarządzającego całym Kościołem do wyboru kolejnego papieża; też: duchowny, któremu przysługuje ten tytuł»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego