kamerling

Słownik języka polskiego PWN*

kamerling, camerlengo [wym. kamerlengo], camerlingo [wym. kamerlingo] «tytuł kardynała administrującego majątkiem Stolicy Apostolskiej, zwołującego konklawe i zarządzającego całym Kościołem do wyboru kolejnego papieża; też: duchowny, któremu przysługuje ten tytuł»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego