karny

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Kar•ny: Al•fons Kar•ny, Kar•nego, o Kar•nym
kar•ny (sport.) -nego, -nym; -ne, -nych
kar•ny; -ni; -niej•szy

Słownik języka polskiego PWN*

apel karny «zebranie więźniów, żołnierzy w określonym miejscu i przetrzymywanie ich tam, będące karą np. za złamanie dyscypliny»
karny I
1. «dotyczący kary lub będący karą»
2. «wdrożony do posłuszeństwa»

• karnie • karność
karny II «rzut karny»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego