kategoryczny

Słownik języka polskiego PWN*

kategoryczny «zdecydowany i niedopuszczający sprzeciwu»
• kategorycznie • kategoryczność
imperatyw kategoryczny «w etyce Kanta: nakaz moralny zobowiązujący do przyjęcia tylko takich zasad postępowania, jakie w każdej chwili mogłyby się stać normami powszechnymi»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego