kierzanka

Wielki słownik ortograficzny PWN

kierzan•ka (reg. maślnica) -n•ce, -n•kę; -nek

Słownik języka polskiego PWN

kierznia, kierzanka reg. «drewniane naczynie do ubijania śmietany na masło»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego