koźla bródka

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... łyżką, pulchniejąc w uśmiechu,
    który spływał aż po najniższe włosy
    koźlej bródki; i wreszcie, gdy
    każdy biesiadnik poczuł w duszy roztkliwiające ciepło...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego