komplikować

Słownik języka polskiego PWN*

komplikować «powodować, że coś staje się bardziej złożone i trudniejsze do zrozumienia lub rozwiązania»
komplikować się «stawać się bardziej złożonym i trudniejszym do zrozumienia lub rozwiązania»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego