kreator

Wielki słownik ortograficzny PWN

kreator -rze; -rzy, -rów

Słownik języka polskiego PWN

kreować
1. «powodować powstanie czegoś, zwłaszcza dzieła sztuki»
2. «tworzyć kreację aktorską»
3. «tworzyć czyjś wizerunek»
4. «proponować lub powoływać kogoś na jakieś stanowisko»
5. «przypisywać czemuś realny byt»

• kreator • kreatorski • kreatorka
kreator mody «sławny projektant mody»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego