labializacja

Wielki słownik ortograficzny PWN

labializa•cja -cji, -cję

Słownik języka polskiego PWN

labializacja «zaokrąglenie warg występujące przy artykulacji niektórych głosek»
• labializować

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Staropolszczyzna w wersji audio?
12.03.2013
Gdzie można znaleźć nagranie audio brzmienia starodawnej polszczyzny, tj. rekonstrukcji aktorskiej sposobu, w jakim dawniej potocznie mówiono?

Encyklopedia PWN

labializacja
[łac. labium ‘warga’],
], w fonetyce opisowej — udział warg w artykulacji danej głoski, zazwyczaj jako cecha istotna samogłoski typu [o u y] i in.;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego