lala

Wielki słownik ortograficzny PWN*

lala -li, -lę; lal
beksa-lala beksie-lali, beksę-lalę; beksy-lale, beks-lal (a. beksów-lal – o grupie obejmującej mężczyzn)

Słownik języka polskiego PWN*

lalka
1. «zabawka dziecięca mająca postać ludzką»
2. «o ładnej, wystrojonej kobiecie»
3. «figurka człowieka lub zwierzęcia, poruszana przez aktora w widowisku teatralnym»

• lalkowy, lalczyny • laleczka, lalusia, lalunia • lala
beksa-lala pot. «o często płaczącym dziecku»
lalo- «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z mową lub z organami mowy»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego