lambert

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Lam•bert: Johann Hein•rich Lam•bert, Johan•na Hein•richa Lam•berta, o Johan•nie Hein•richu Lam•ber•cie
lam•bert (jedn. fiz.; skrót: L) -rta, -r•cie; -rty, -rtów
Hôtel Lam•bert (obóz polit.) ndm

Słownik języka polskiego PWN*

lambert «dawna jednostka luminacji»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego