laszt

Wielki słownik ortograficzny PWN*

laszt -sztu, -sz•cie; -sztów

Słownik języka polskiego PWN*

laszt «część pokładu lugra»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego