lewicowy

Słownik języka polskiego PWN*

lewica
1. «kierunek polityczno-społeczny głoszący hasła sprawiedliwości społecznej, egalitaryzmu i konieczności postępu»
2. «partia polityczna lub organizacja zrzeszająca zwolenników tego kierunku»
3. podn. «lewa ręka»

• lewicowy • lewicowość • lewicowiec

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego