lewy

Wielki słownik ortograficzny PWN

lewy; lewi
lewa (karc.) -wie, -wę; lew
Lew (imię) Lwa, Lwowi (a. Lwu), Lwie; Lwowie, Lwów

Słownik języka polskiego PWN

lewy
1. «znajdujący się po tej stronie ciała ludzkiego lub zwierzęcego, po której na ogół znajduje się serce; też o otoczeniu człowieka: znajdujący się po stronie ręki, która jest bliżej serca»
2. «o stronie tkaniny, ubrania itp.: spodni, wewnętrzny»
3. pot. «nielegalny, fałszywy»
4. pot. «wyglądający podejrzanie; też: nienadający się do czegoś z powodu braku jakichś umiejętności»
5. «lewicowy»
lewy prosty, lewy sierpowy, lewy sierp «w boksie: cios prosty, cios sierpowy zadany przeciwnikowi lewą ręką»
lewo- «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z lewą stroną czegoś, np. lewobrzeżny»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

lew
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego