glejt

Wielki słownik ortograficzny PWN*

glejt (list żelazny) -j•tu, -j•cie; -j•tów
glej•ta (chem.) -j•cie, -j•tę

Słownik języka polskiego PWN*

glejt I
1. «dokument wydany przez władze, zezwalający jego posiadaczowi na przejazd przez jakieś terytorium i zapewniający mu bezpieczeństwo osobiste»
2. «pismo sądowe zapewniające oskarżonego przebywającego za granicą, że nie zostanie tymczasowo aresztowany, jeśli oświadczy, że stawi się w sądzie w oznaczonym terminie»
3. pot. «dokument zawierający pozwolenie na coś»
glejt II daw. «eskorta, straż przyboczna»
glejta «czerwona odmiana tlenku ołowiu»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego