lotność

Wielki słownik ortograficzny PWN

lot•ność -ści

Słownik języka polskiego PWN

lotny
1. «mający postać gazu lub łatwo przechodzący w stan gazowy»
2. «łatwo unoszący się w powietrzu»
3. «często i łatwo zmieniający miejsce pobytu»
4. «zwiewny, lekki»
5. «pełen polotu, bystry, pojętny»
6. «umożliwiający latanie, przystosowany do lotu»
7. «o ptakach łownych: umiejący już latać»
8. środ. «dotyczący lotu samolotem»

• lotność

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... i sztywno, jakby po omacku, zmierzającego ku granicznemu słupowi.
    Ułańska
    lotność jest też "ulotnością", nietrwałością; zresztą tę właściwość wspomniany film Wajdy...
  • ... drogi przyjacielu - zapewnia pani Eliza - posiada mnóstwo wiedzy, cierpliwość i lotność ducha, które to trzy skarby uczynią z pana wielkiego poetę...
  • ... włosy były w nieładzie; palcami, które utraciły dawną ruchliwość i lotność, podtrzymywała obłą, ciężką pierś. Podczas karmienia na jej twarzy rozlał...

Encyklopedia PWN

chem. stosunek ciśnienia cząstkowego pi danego składnika (i) w parze nad cieczą do stężenia xi tego składnika w cieczy: β = pi/xi;
lotność gazu, aktywność ciśnieniowa,
chem. wielkość stosowana w termodynamice chem. pozwalająca opisywać gazy rzeczywiste prostymi równaniami, analogicznymi do równań opisujących gazy doskonałe;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego