mężczyzna

Wielki słownik ortograficzny PWN*

męż•czyzna -yź•nie, -yznę; -yź•ni, -yzn

Słownik języka polskiego PWN*

mężczyzna «osoba dorosła płci męskiej»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego