mąż

Słownik języka polskiego PWN*

mąż
1. «mężczyzna pozostający z kobietą w związku małżeńskim (w stosunku do tej kobiety)»
2. «o mężczyźnie godnym szacunku ze względu na zalety charakteru, umysłu lub szczególne zasługi»

• mężowski, mężowy • żart. a. iron. mężulek, mężuś • mężysko
mąż stanu «wybitny polityk lub dyplomata»
mąż zaufania «osoba obdarzona zaufaniem, wybrana przez grupę ludzi do reprezentowania jej interesów»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego