mąż

Wielki słownik ortograficzny PWN

mąż męża; mężowie, mężów
za mąż (wyjść, wydać się)

Słownik języka polskiego PWN

mąż
1. «mężczyzna pozostający z kobietą w związku małżeńskim (w stosunku do tej kobiety)»
2. «o mężczyźnie godnym szacunku ze względu na zalety charakteru, umysłu lub szczególne zasługi»

• mężowski, mężowy • mężulek, mężuś • mężysko
mąż stanu «wybitny polityk lub dyplomata»
mąż zaufania «osoba obdarzona zaufaniem, wybrana przez grupę ludzi do reprezentowania jej interesów»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego