mackintosh

Słownik języka polskiego PWN

makintosz, mackintosh [wym. makintosz] «lekka, nieprzemakalna tkanina używana dawniej na płaszcze i kurtki; też: płaszcz z tej tkaniny»

Porady językowe

szeregowanie alfabetyczne kwestią umowy
28.06.2013
W Edycji tekstów zaleca się, aby nazwiska z przedrostkami M'-, Mc- i Mac- szeregować tak, jakby były zbudowane z przedrostka Mac- i właściwego nazwiska (s. 370). Czy nie uważają Państwo jednak, że z punktu widzenia przeciętnego użytkownika słowników i encyklopedii, który nie musi przecież wiedzieć, iż McDonald powinien stać przed Macmillanem, owa reguła jest niepraktyczna? Notabene słowniki i encyklopedie PWN nie respektują tej zasady.

Encyklopedia PWN

Mackintosh
[mạ̈kıntosz]
Charles Rennie Wymowa, ur. 7 VI 1868, Glasgow, zm. 10 XII 1928, Londyn,
szkocki architekt, projektant i malarz;
Foot
[fut]
Michael Mackintosh, ur. 23 VII 1913, Plymouth, zm. 3 III 2010, Londyn,
polityk brytyjski;
Stewart
[stjụ:ərt]
John Innes Mackintosh, pseud. Innes Michael, ur. 30 IX 1906, Edynburg, zm. 12 XI 1994,
ang. pisarz i krytyk literacki;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego