marksizm-leninizm

Wielki słownik ortograficzny PWN*

mar•ksizm-leninizm mar•ksizmu-leninizmu, mar•ksizmie-leninizmie ,

Słownik języka polskiego PWN*

marksizm-leninizm «teoria marksistowska rozwinięta przez Lenina, będąca podstawą funkcjonowania partii i państwa komunistycznego»
• marksistowsko-leninowski

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego