maszyna

Wielki słownik ortograficzny PWN

maszyna -ynie, -ynę; -yn

Słownik języka polskiego PWN

maszyna
1. «urządzenie zawierające mechanizm lub zespół współdziałających mechanizmów, służące do przetwarzania energii albo do wykonywania określonej pracy»
2. «pojazd mechaniczny, zwłaszcza samolot»
3. «osoba wykonująca coś automatycznie i bezmyślnie»
4.  «działający sprawnie system organizacyjny»
5. środ. «automatyczna broń palna»

• maszynowy • maszynowo
maszyna cieplna «urządzenie do przetwarzania energii cieplnej w energię mechaniczną lub odwrotnie»
maszyna elektrostatyczna «urządzenie do otrzymywania jednoimiennych ładunków elektrycznych przez rozdzielanie i gromadzenie ładunków o różnych znakach»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego