mechaniczny

Słownik języka polskiego PWN*

mechaniczny
1. «dotyczący mechaniki»
2. «wyposażony w mechanizm»
3. «wykonywany za pomocą maszyny lub mechanizmu»
4. «wykonywany w sposób automatyczny, niewymagający myślenia»

• mechanicznie • mechaniczność
integrator mechaniczny «przyrząd do pomiaru pól figur płaskich»
koń mechaniczny «jednostka mocy stosowana do określania mocy silników mechanicznych»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego