merkantylistyczny

Słownik języka polskiego PWN*

merkantylizm
1. «doktryna i polityka ekonomiczna dominująca w Europie Zachodniej w XVI i XVII w., według której zamożność kraju zależy głównie od ilości nagromadzonego kruszcu»
2. «postawa polegająca na liczeniu się z tym tylko, co przynosi korzyści materialne»

• merkantylistyczny • merkantylista

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego