metodyka

Wielki słownik ortograficzny PWN*

metodyka -yce, -ykę
metodyk -ykiem; -ycy, -yków

Słownik języka polskiego PWN*

metodyka
1. «zbiór zasad dotyczących sposobów wykonywania jakiejś pracy»
2. «dział pedagogiki omawiający cele i sposoby nauczania jakiegoś przedmiotu»

• metodyk • metodyczka

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego