milcząco

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

milczący
1. «taki, który rzadko się odzywa»
2. «odbywający się bez słów»

• milcząco

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... osoby badane wchodzące w skład próby. Zakłada się przy tym milcząco, że elementy sytuacji badania stanowią uproszczony, ale w miarę wierny...
  • ... do sprawdzenia w drodze bardziej szczegółowej analizy tekstu - że Mill milcząco przyjmował o tak wyodrębnionym układzie pewne założenie, analogiczne do naszego...
  • ... cię chyba na ulicy. Rysy twarzy stwardniały, jesteś bardzo kanciasty.
    Milcząco potakuję głową.
    - W oczach brak dawnego zapału i przekonania. Zapewne...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego